Rýmařovská Pekárna s.r.o. - Vaše regionální pekárna

 

    Firma Rýmařovská pekárna s.r.o. vznikla v roce 2000, kdy navázala na dlouholetou výrobu pečiva na pekárně v Rýmařově. Pečivo se zde vyrábí již od padesátých let minulého století.

 

     Jsme regionální pekárna a po celou dobu své existence zásobujeme nejbližší okolí Rýmařova. Před převzetím pekárny firmou Rýmařovská pekárna s.r.o., se zde vyrábělo cca 25 druhů základního pečiva – chléb, rohlíky, bílé pečivo.

     Nyní máme v nabídce více než 120 druhů pečiva. Vyrábíme různé druhy chlebů, vč. celozrnných, rohlíky, běžné pečivo, sladké. Také jsme rozšířili výrobu o koblihy, knedlíky houskové, sladké, bramborové, dále vyrábíme základní sortiment studené kuchyně – chlebíčky, plněné bagety, ruská vejce a další. V omezené míře též dodáváme cukrářské výrobky – věnečky, plněné trubičky, a mnoho dalšího.

 

 

          - běžné pečivo: různé druhy chlebů (včetně celozrnných), rohlíky, ...

 

          - sladké pečivo: koblihy, sladké knedlíky, ...

 

          - studená kuchyně: chlebíčky, bagety, ruská vejce, ...

 

          - doplňkový sortiment: houskové knedlíky, bramborové knedlíky, ...

 

 

     Pravidelně obměňujeme část sortimentu tak, aby zákazník vždy našel to, na co má chuť.


     Cílem našeho snažení je spokojený zákazník, který si pochutná na čerstvém, chutném pečivu dodávaném denně našim odběratelům, případně nabízeném v našich podnikových prodejnách.

 

Informace GDPR: 

                       Informace o způsobu zpracování osobních dat a ochraně osobních údajů

 

  Správce osobních údajů

společnost Rýmařovská pekárna s.r.o., Národní 443/26, 795 01 Rýmařov, DIČ CZ25871005

 

  Právní základ nakládání s osobními údaji

 

 

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto informace o zpracování osobních údajů

Vás informují o tom, jak společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. .  získává,uchovává  a dále zpracovává Vaše osobní údaje . Při nakládání s osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

    Účel a rozsah zpracování osobních údajů
           

Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta/obchodního partnera. Zpracování

těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů. V případěch , kde zákon

o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento

vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti/obchodní partněri jsou na tuto skutečnost předem

upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah

zpracovaných údaje odpovídá účelu jejich zpracování.

Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem/obchodním partnerem zpracováváme veškeré

údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřením smlouvy/objednávky, a které se týkají předmětu plnění smlouvy/objednávky .  Jedná se o adresní ,identifikační údaje a  popisné údaje v rozsahu : název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ,DIČ, číslo bankovního spojení, telef.čislo,email.

 

            Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro :

 

a) plnění smlouvy- v souvislosti s objednávkou a dodáním zboží

 

b) plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů,kontrolní hlášení,

    kontroly FÚ apod.

 

c) oprávněný zájem – především pro předání nových informací nebo při řešení požadavků  .

 

 

   Doba a způsob uchování osobních údajů

 

            Osobní údaje zpracovávané dle právního základu plnění smlouvy uzavřené mezi námi

a Vámi jsou uchovávány po dobu trvání příslušné smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými

zákony zejména z oblasti účetnictví ,daní a archivnictví.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci,

kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkoků. Tito zaměstnanci mají smluvní povi-

nnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních

údajů.

 

 

 

    Zpracování údajů třetí stranou

 

            Údaje může pro společnost Rýmařovská pekárna s.r.o. zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.            

Vztahy se třetími osobami jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zachá-

zení s osobními údaji.

    Další práva

 

            Data zpracováváme transparentně,korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup

ke svým údajům ,na vysvětlení, jakož i další práva , pokud se domníváte, že zpracování není

v pořádku, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ,Pplk.Sochora 27,Praha7,

PSČ 17000.

osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve společnosti je :

 

Ing. Zdeněk Filipčík

…............................................................................................................................

 

Tyto informace jsou aktualizované k 21.5.2018

    Novinky